Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie ladepunkter elektriske maskiner

Prosjektnavn: Mulighetsstudie ladepunkter elektriske maskiner
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Lade annet, Maskiner og kjøretøy

Lørenskog kommune skal utrede muligheten for å lade elektriske anleggsmaskiner i fire store vei- og VA-prosjekter. Kommunen stiller i dag krav om fossilfri anleggsplass, men vil nå strekke seg mot utslippsfri. 

Relevante lenker