Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie ladepunkter elektriske maskiner

Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Okt 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Lade annet, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal utrede muligheten for å lade elektriske anleggsmaskiner i fire store vei- og VA-prosjekter. Kommunen stiller i dag krav om fossilfri anleggsplass, men vil nå strekke seg mot utslippsfri. 

Relevante lenker