Klimasats-prosjekt

Naturbruksskole selvforsynt med energi innen 2030

Prosjektnavn: Naturbruksskole selvforsynt med energi innen 2030
Fylke: Nordland (N)
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 267 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Holdning og undervisning

Nordland fylkeskommune skal utrede klimatiltak for energiforsyning ved Mosjøen videregående skole. Skolen bruker i dag fossile energibærere, og har som mål å ta i bruk fornybare energikilder.

Fylkeskommunen har ansatt en prosjektleder og startet å se på alternativer med flisfyring, biogass, solceller, solfangere og varmepumpe. 

Relevante lenker