Klimasats-prosjekt

Naturbruksskole selvforsynt med energi innen 2030

Fylke: Nordland (N)
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 267 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Aug 2023
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:

Nordland fylkeskommune skal utrede klimatiltak for energiforsyning ved Mosjøen videregående skole. Skolen bruker i dag fossile energibærere, og har som mål å ta i bruk fornybare energikilder.

Fylkeskommunen har ansatt en prosjektleder og startet å se på alternativer med flisfyring, biogass, solceller, solfangere og varmepumpe. 

Relevante lenker