Klimasats-prosjekt

Nettverk for aktive og innovative klimakommuner

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2016 og har 22 deltakere, både kommuner og fylkeskommuner (se søknaden for oversikt over deltakerne). Målet med nettverket er at medlemskommunene skal nå sine ambisiøse mål for klimagassreduksjon og bærekraftig samfunnsutvikling.

Månedlige møter og ny prosjektstilling

Nettverkskommunene har hatt månedlige digitale møter i 2021. På agendaen har det blant annet vært varetransport og massehåndtering, samarbeid med Klimapartnere Viken, klimabudsjett og rullering av klima- og energiplaner.

Nettverket har lyst ut en stilling som koordinator for tre år. Kommunene mener koordinatoren er viktig for å utnytte potensialet for samarbeid i nettverket.