Klimasats-prosjekt

Nettverk for aktive og innovative klimakommuner

Prosjektnavn: Nettverk for aktive og innovative klimakommuner
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2016 og har 22 deltakere, både kommuner og fylkeskommuner (se søknaden for oversikt over deltakerne). Målet med nettverket er at medlemskommunene skal nå sine ambisiøse mål for klimagassreduksjon og bærekraftig samfunnsutvikling.

Månedlige møter og ny prosjektstilling

Nettverkskommunene har hatt månedlige digitale møter i 2021. På agendaen har det blant annet vært varetransport og massehåndtering, samarbeid med Klimapartnere Viken, klimabudsjett og rullering av klima- og energiplaner.

Nettverket har lyst ut en stilling som koordinator for tre år. Kommunene mener koordinatoren er viktig for å utnytte potensialet for samarbeid i nettverket. 

Relevante lenker