Klimasats-prosjekt

Nord-Norges første nullutslipp anleggsplass

Prosjektnavn: Nord-Norges første nullutslipp anleggsplass
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 5 480 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Bodø kommune skal rehabilitere Sjøgata, og vil ha en utslippsfri anleggsplass. Kommunen øsnker å bruke gata som et pilotprosjekt for testing av ny teknologi og klimavennlige løsninger.

Relevante lenker