Klimasats-prosjekt

Nord-Norges første nullutslipp anleggsplass

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 5 480 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Bodø har fått støtte til å etterspørre utslippsfri anleggsplass i forbindelse med  rehabilitering av Sjøgata. Kommunen ønsker å bruke gata som et pilotprosjekt for testing av ny teknologi og klimavennlige løsninger.

Viktig med godt konkurransegrunnlag 

I utarbeidelsen av konkurransegrunnlag var det svært viktig for Bodø kommune å finne en god måte å premiere klimavennlige løsninger på, som både skulle være ambisiøst, men ikke ekskludere for mange aktører. Kommunen fikk inn fire tilbud, hvorav tre hadde gode svar på klimakravene i anskaffelsen. Ifølge kommunen var tilbudene overraskende ambisiøse og klare til å levere på klimakrav. 

Elektriske gravemaskiner fungerer bra

Etter ni måneder med graving rapporterer kommunen at elektriske gravemaskiner fungerer bra til denne typen jobb. De trodde på forhånd det ville være behov for å bruke ladeconatiner, men dette har ikke vært nødvendig siden det har vært tilstrekkelig med nettkapasitet i Sjøgata til å lade direkte.

Gjenbruk av masser og massetransport 

Entreprenøren har tatt i bruk en elektrisk lastebil til masstransport i prosjektet. Dette er ifølge Bodø kommune den første i Nord-Norge av sitt slag. Kommunen hadde i utgangspunktet planer om å lagre masser lokalt for gjenbruk. Det viste seg å være utfordrende og kostbart å få til et system for gjenbruk av masser i samme prosjekt. Kommunens avfallsselskap Iris har i stedet fått jobben med å behandle masser fra prosjektet til gjenbruk, og kommunen har sørget for å kjøpe inn mest mulig gjenbrukte masser. 

Prosjekt på pause i 2024 

I 2024 skal Bodø kommune være europeisk kulturhovedstad. Siden Sjøgata går rett gjennom Bodø sentrum, blir prosjektet satt på pasue i 2024, for å bli gjenopptatt i 2025. 

Relevante lenker