Klimasats-prosjekt

Nord-Norges første nullutslipp anleggsplass

Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 5 480 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Bodø kommune skal rehabilitere Sjøgata, og vil ha en utslippsfri anleggsplass. Kommunen øsnker å bruke gata som et pilotprosjekt for testing av ny teknologi og klimavennlige løsninger.

Relevante lenker