Klimasats-prosjekt

Nullutslippsløsninger for varelogistikk

Prosjektnavn: Nullutslippsløsninger for varelogistikk
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Transportplanlegging

Oslo kommune skal se på gode nullutslippsløsninger for varelogistikk på Filipstad og inn mot sentrale deler av Oslo. Kommunen skal se på hele varetransportkjeden fra kjøretøy og logistikk, til omlasting og arealbruk.

Relevante lenker