Klimasats-prosjekt

Nullutslippsløsninger for varelogistikk

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN
Tilskudd: 500 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune skal se på gode nullutslippsløsninger for varelogistikk på Filipstad og inn mot sentrale deler av Oslo. Kommunen skal se på hele varetransportkjeden fra kjøretøy og logistikk, til omlasting og arealbruk.

Relevante lenker