Klimasats-prosjekt

Nye Flatdal skule - forprosjekt

Fylke: Telemark
Søker: SELJORD KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Mar 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Seljord kommune har utredet om de bør bygge en ny skole, eller om de bør bygge om og utvide den eksisterende skolen. Kommunen ønsker å halvere klimagassutslippene sammenliknet med et referansebygg, og har blant annet sett på gjenbruk, klimavennlige materialer og energiløsninger.

Hindringer og suksesskriterier

Kartleggingen skal brukes i videre planlegging, og de anbefalte klimatiltakene vil inngå som forutsetninger i anbudet. Kommunen trekker frem noen erfaringer de har gjort seg, og som kan være nyttige for andre:

  • god og tydelig bestilling
  • ikke for stram tidsplan
  • prosjektgruppe med riktig og tilstrekkelig kompetanse
  • god balanse mellom klimatiltak og økonomi
Relevante lenker