Klimasats-prosjekt

Nye ladestasjoner i Hole kommune

Fylke: Buskerud
Søker: HOLE KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hole kommune skulle etablere 20 ladepunkter til kommunale tjenestebiler, men monterte ti stykker til kommunale biler, og ti til gjester.

Kommunen har kjøpt inn tre elbiler, og planlegger å skifte ut enda syv fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker