Klimasats-prosjekt

Nye ladestasjoner i Hole kommune

Prosjektnavn: Nye ladestasjoner i Hole kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: HOLE KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Hole kommune skal etablere 20 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 20 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker