Klimasats-prosjekt

Nytt renseanlegg i Lyngdal kommune

Prosjektnavn: Nytt renseanlegg i Lyngdal kommune
Fylke: Agder (N)
Søker: LYNGDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Vann og avløp

Lyngdal kommune skal kartlegge miljø- og energieffektive løsninger i et nytt renseanlegg. Kommunen ønsker å utrede om kloakken kan utnyttes og gjenbrukes til fjernvarme på renseanlegget og i havneområdet.

Klimavennlig bygg

Som del av forprosjektet vil kommunen vurdere det nye renseanlegg ut fra:

  • anleggsstørrelse
  • rensemetode
  • arealeffektivitet
  • lokasjon

Kommunen vil også se på muligheten for gjenbruk av nåværende anlegg, bruke klimavennlige materialer og klimatiltak på byggeplassen.

Relevante lenker