Klimasats-prosjekt

Nytt renseanlegg på Bommen

Fylke: Østfold
Søker: MARKER KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Mar 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Marker kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved bygging av et nytt renseanlegg.

I 2020 fikk kommunen Klimasats-støtte til en mulighetsstudie for å redusere klimagassutslippene fra slambehandling, se lenke under.

Behov for større oppgraderinger

Mulighetsstudien fra 2020 viste at store deler av renseanlegget krever større oppgraderinger. Kommunen skal derfor bygge et nytt renseanlegg ved siden av det gamle anlegget, som må være i drift inntil videre.

Kommunen ønsker særlig å se på muligheten for å gjenbruke materialer fra det gamle renseanlegget, og hvordan dette kan løses i en driftssituasjon. De skal også se på andre klimagassreduserende tiltak som klimavennlige materialer og energiløsninger.

Relevante lenker