Klimasats-prosjekt

Økt antall ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Fylke: Viken
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 520 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Sep 2023
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Nordre Follo kommune skal etablere 26 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 26 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker