Klimasats-prosjekt

Økt antall ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Fylke: Akershus
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 520 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Sep 2023
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nordre Follo kommune har etablert 22 ladepunkter for kommunale tjenestebiler og gravd strøm til ladepunktene. Det var i utgangsunktet planlagt for 26 ladestolper ved Langhuset, men grunnet manglende plass, ble det satt opp 22. Imidlertid har kommunen satt opp andre punkter i kommunen med egne investeringsmidler.

Status

Kommunen har så langt skiftet ut 168 av 233 kommunale tjenestebiler i henhold til politisk vedtatt tiltaksplan med mål om at alle nye kommunale tjenestebiler (leasede) skal være elektriske. Den beregnede reduserte klimagassreduksjonen fra 2022 og 2023 er 101 tonn. Det er benyttet et gjennomsnittlig utslipp på 135 gram per kilometer og 50 flere elektriske kommunale tjenestebiler.

I løpet av de neste tre årene vil kommunen fortsette å skifte ut fossile kommunale tjenestebiler til elektriske. Målet er at flest mulig er skiftet ut innen 2025. Utover dette vil det være å se på muligheten til å elektrifisere anleggsmaskiner i driften, et arbeid som allerede er påbegynt ved innkjøp av elektriske feiebiler. 

Relevante lenker