Klimasats-prosjekt

Økt antall ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Økt antall ladepunkter for kommunale tjenestebiler
Fylke: Viken (N)
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 520 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Nordre Follo kommune skal etablere 26 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 26 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker