Klimasats-prosjekt

Ombruk av møbler og byggevarer i Stavanger kommune

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Mai 2022
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger kommune har laget et system som legger til rette for gjenbruk av byggevarer og møbler. Kommunen har etablert et mellomlager, organisert arbeidet internt, og laget en stillingsbeskrivelse for en ombrukskoordinator.

Mye å spare på gjenbruk

I 2021 ble 1338 enheter av inventar utlevert fra mellomlageret, noe som har spart 63 tonn CO2-ekvivalenter i indirekte klimagassutslipp.