Klimasats-prosjekt

Ombygging av legesenter og helsestasjon

Fylke: Trøndelag
Søker: RØROS KOMMUNE
Tilskudd: 290 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Feb 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Røros kommune har utredet klimavennlige løsninger ved oppgradering av et legesenter og helsestasjon. Kommunen har fått kartlagt klimavennlige materialer og energiløsninger i bygget, og klimatiltak på byggeplassen.

Kommunen viser til en mulig reduksjon i klimagassutslipp for oppgradering av klimaskallet på 2,2 tonn CO2 ekvivalenter/år og klimaeffekt fra andre tiltak som solcelleanlegg og bergvarmepumpe.

Prosjektet har kommet fram til løsninger som gjør at byggherren har kunnet prioritere energieffektive løsninger og tiltak som gir reduserte klimagassutslipp. Videre er det vist at det med de valgte løsningene er et stort potensial for gjenbruk. Se egen rapport med alle tiltakene som er vurdert.

Relevante lenker