Klimasats-prosjekt

Ombygging av legesenter og helsestasjon

Prosjektnavn: Ombygging av legesenter og helsestasjon
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: RØROS KOMMUNE
Tilskudd: 290 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Røros kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved oppgradering av et legesenter og helsestasjon. Kommunen vil kartlegge klimavennlige materialer og energiløsninger i bygget, og klimatiltak på byggeplassen.

Ombygg eller nybygg?

Kommunen vil også vurdere om det lønner seg å renovere og bygge om eksisterende helsestasjon og nabobygg, eller om de bør rive nabobygget og bygge en ny helsestasjon.

Relevante lenker