Klimasats-prosjekt

Ombygging og gjenbruk av Træleborg sykehjem

Fylke: Vestfold
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Avlyst
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Tønsberg kommune skal bygge om et sykehjem, og vil kartlegge klimatiltak og muligheten for ombruk av byningsmassen. Kommunen ønsker at prosjektet skal bli en pilot for en markedsplass for gjenbruksmaterialer i regionen.

Prosjektet er avlyst.

Relevante lenker