Klimasats-prosjekt

Ombygging og gjenbruk av Træleborg sykehjem

Prosjektnavn: Ombygging og gjenbruk av Træleborg sykehjem
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Sirkulær økonomi

Tønsberg kommune skal bygge om et sykehjem, og vil kartlegge klimatiltak og muligheten for ombruk av byningsmassen. Kommunen ønsker at prosjektet skal bli en pilot for en markedsplass for gjenbruksmaterialer i regionen.

Relevante lenker