Klimasats-prosjekt

Omigjen – et senter for bærekraftig handel

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 1 020 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Holdning og undervisning, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker kommune har gjennom tre Klimasats-prosjekter i perioden 2020 til 2022 arbeidet med planer og til slutt etablering av et ombrukssenter kalt Omigjen. Kommunen gjorde pilotforsøk med pop up-butikker som ga nyttig kunnskap til det endelige senteret. Senteret ble åpnet 17. november 2022.

Omigjen er Norges største kommersielle ombrukssenter på 1500 kvm. Omigjen skal bidra til økt ombruk og redusert avfall fra gjenvinningsstasjonene og innbyggerne i Asker Kommune. Kommunen legger til rette for at næringsaktører skal kunne satse på sirkulære forretningsmodeller, og skal få erfaring med hvordan det kan bli lønnsomt å drive med ombruk. Kommunen deler erfaringene, og har hatt besøk fra flere kommuner i Norge, samt næringsaktører. 

Resultater

Etter et halvt års drift har kommunen hatt 39 000 besøkende, omsatt for nesten 4 millioner og reddet ca. 21 tonn varer som ellers ville blitt avfall.

Relevante lenker