Klimasats-prosjekt

Omigjen – et senter for bærekraftig handel

Fylke: Viken
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 1 020 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Holdning og undervisning, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker kommune har etablert et ombrukssenter som åpnet 17. november 2022. I tillegg til arrangementer og aktiviteter, tilbyr senteret bruktsalg, leie, deling, reparasjon og matservering.

Har fått støtte til senteret i flere omganger

I 2020 fikk kommunen støtte til et forprosjekt for å lage en arena for bærekraftig ombruk. Asker ble anbefalt å etablere et senter for bærekraftig handel kalt OMigjen Galleriet. Kommunen har fikk også støtte i 2022 til å ansette en kommunikasjonsansvarlig for ombrukssenteret. Kommunikasjon er viktig for at senteret skal fungere som tenkt.

Relevante lenker