Klimasats-prosjekt

OMigjen Bærum

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR
Tilskudd: 900 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Sep 2023
Type tiltak: Holdning og undervisning, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bærum kommune har gjennomført et prosjekt for å etablere arenaer for bærekraftig forbruk kalt OMigjen. Kommunen ansatte en prosjektleder som arbeidet med prosjektet.

Kommunen har satt opp en container for mindre byggemateriell på Isi gjenvinningsstasjon. Denne er åpen for Bærums innbyggere med gratis utlevering to ganger i uken.

Det er inngått et samarbeid med IKEA om gjenbruk. Alle IKEA-møbler og interiørprodukter som settes inn i container på gjenvinningsstasjonen leveres til IKEAs ombruksbutikk. Kommunen mener prøveprosjektet så langt har vært en suksess. 

Kommunen etablerte et konsept "Hjemme hos meg" i samarbeid med OBOS Fornebu. Et lokale hos OBOS ble innredet som et hjem med brukte møbler og inventar fra gjenvinningsstasjonen og fungerer som et utstillingsvindu for ombruk. I tillegg huser lokalet en bruktbutikk for bærekraftig handel og kontoret til prosjektleder. 

Med disse prosjektene har 17 tonn produkter fått lengre levetid ved ombruk.

Kommunen fikk ikke gjennomført en kommunikasjonsplattform for ombruk rettet mot innbyggerne i Bærum og felles loppemarked for korpsene.

Relevante lenker