Klimasats-prosjekt

OMigjen Bærum

Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Sep 2023
Type tiltak: Holdning og undervisning, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Bærum kommune skal etablere en arena for bærekraftig handel og sirkulær økonomi. 

Relevante lenker