Klimasats-prosjekt

Oppladet for lange Molde

Prosjektnavn: Oppladet for lange Molde
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Molde kommune skal etablere 100 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut minimum 100 fossile tjenestebiler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker