Klimasats-prosjekt

Oppladet for lange Molde

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Des 2023
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Molde kommune vil etablere 100 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut minimum 100 fossile tjenestebiler med elektriske tjenestebiler.

Så langt har kommunen etablert 32 ladestasjoner, og 36 ladestasjoner er forsinket og ikke ferdig installert. 32 kjøretøy er byttet ut, og ytterligere 36 vil byttes ut de neste tre årene. 

Relevante lenker