Klimasats-prosjekt

Oppladet for lange Molde

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Des 2023
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Molde kommune skal etablere 100 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut minimum 100 fossile tjenestebiler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker