Klimasats-prosjekt

Opprettelse av ladestasjoner i Åmli kommune

Prosjektnavn: Opprettelse av ladestasjoner i Åmli kommune
Fylke: Agder (N)
Søker: ÅMLI KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Åmli kommune skal etablere minst seks ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut seks fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker