Klimasats-prosjekt

Opprusting og nybygg ved Tokke skule

Prosjektnavn: Opprusting og nybygg ved Tokke skule
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TOKKE KOMMUNE
Tilskudd: 280 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Tokke kommune skal bygge om en skole, muligens med nybygg, og vil kartlegge mulige klimatiltak. Kommunen skal blant annet se på klimavennlige materialer, energiløsninger, redusert arealbruk og tiltak på byggeplasen.

Så langt har kommunen gjennomført en miljøkartlegging av hele bygningsmassen på eksisterende bygg, og vurdert ulike energikilder og arealbehov for brukergruppene.

Relevante lenker