Klimasats-prosjekt

Opprusting og nybygg ved Tokke skule

Fylke: Telemark
Søker: TOKKE KOMMUNE
Tilskudd: 280 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Jun 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Tokke kommune skal bygge om en skole, muligens med nybygg, og vil kartlegge mulige klimatiltak. Kommunen skal blant annet se på klimavennlige materialer, energiløsninger, redusert arealbruk og tiltak på byggeplasen.

Så langt har kommunen gjennomført en miljøkartlegging av hele bygningsmassen på eksisterende bygg, og vurdert ulike energikilder og arealbehov for brukergruppene.

Prosjektet er noe utsatt, men har laget en framdrifts‐ og aktivitetsplan for 2024.

Relevante lenker