Klimasats-prosjekt

Oppvarming av nye Åsnes Barneskole

Fylke: Innlandet
Søker: ÅSNES KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Aug 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Åsnes kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved nye Åsnes barneskole. Kommunen skal særlig se på klimavennlige oppvarmingsmuligheter, for eksempel energibrønner.

Tiltakene inkluderer også klimavennlige materialer, energiløsninger og gjenbruk av både bygningsdeler og inventar. Kommunen vil også se på muligheten for utslippsfri anleggsplass.

Relevante lenker