Klimasats-prosjekt

Oppvarming av nye Åsnes Barneskole

Prosjektnavn: Oppvarming av nye Åsnes Barneskole
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ÅSNES KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Åsnes kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved nye Åsnes barneskole. Kommunen skal særlig se på klimavennlige oppvarmingsmuligheter, for eksempel energibrønner.

Tiltakene inkluderer også klimavennlige materialer, energiløsninger og gjenbruk av både bygningsdeler og inventar. Kommunen vil også se på muligheten for utslippsfri anleggsplass.

Relevante lenker