Klimasats-prosjekt

Pilot utslippsfri byggeplass i Bergen kommune

Prosjektnavn: Pilot utslippsfri byggeplass i Bergen kommune
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 6 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Bergen kommune skal bygge en ny barnehage og et nytt sykehjem. Kommunen ønsker å bruke begge som pilotprosjekter for elektriske anleggsmaskiner. Prosjektene skal utføres etter hverandre, slik at erfaringer fra det første kan dras nytte av i det andre.

Relevante lenker