Klimasats-prosjekt

Pilot utslippsfri byggeplass i Bergen kommune

Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 6 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune skal bygge en ny barnehage og et nytt sykehjem. Kommunen ønsker å bruke begge som pilotprosjekter for elektriske anleggsmaskiner. Prosjektene skal utføres etter hverandre, slik at erfaringer fra det første kan dras nytte av i det andre.

Relevante lenker