Klimasats-prosjekt

Pilot utslippsfri byggeplass i Bergen kommune

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 6 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune bygger skole og sykehjem med utslippsfrie maskiner. Prosjektene skal utføres etter hverandre, slik at erfaringer fra den første byggeplassen tas med videre til neste byggeplass. 

Ved Garnes ungdomsskole har elektriske maskiner erstattet diesel og gitt en utslippsreduksjon på 241 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med bruk av dieselmaskiner. 

Byggearbeidene ved Midtbygda sykehjem startet høsten 2023 og klimaeffekten rapporteres i 2024. Kommunen har mål om at byggeplassene skal være 85 prosent utslippsfrie, målt i energiforbruk. 

Entreprenøren har gjort rede for merkostnadene ved et slikt byggeprosjekt i dagens marked, da utslippsfrie byggeplasser fortsatt er i tidlig utvikling. Kostnader til ladeinfrastruktur, dyrere maskiner og mer tid til framdrift gjør disse utslippsfrie byggeplassene rundt 30 prosent dyrere enn tradisjonelle byggeplasser på diesel. Se vedlegget om merkostnader nederst på siden. 

Relevante lenker