Klimasats-prosjekt

Pilotprosjekt massekoordinator

Prosjektnavn: Pilotprosjekt massekoordinator
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Avfall og deponi, Sirkulær økonomi

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune skal ansette en massekoordinator i to år. Koordinatoren skal effektivisere lokal massehåndtering og redusere massetransport til og fra kommunen. En av oppgavene vil være å koordinere byggeprosjekter og arealer til mellomlagring og bearbeiding av masser. 

I 2020 fikk kommunen Klimasats-støtte til et forprosjekt for å kartlegge barrierer for lokal og sirkulær massehåndtering. 

Relevante lenker