Klimasats-prosjekt

Pilotprosjekt massekoordinator

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2025
Type tiltak: Arealplanlegging, Avfall og deponi, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har ansatt en massekoordinator i to år.

Redusere utslipp fra massetransport i kommmunen

Koordinatoren skal effektivisere lokal massehåndtering, og redusere massetransport til og fra kommunen. En av oppgavene vil være å koordinere byggeprosjekter og arealer til mellomlagring og bearbeiding av masser. 

Kartlagt barrierer for lokal massehåndtering

I 2020 fikk kommunen Klimasats-støtte til et forprosjekt for å kartlegge barrierer for lokal og sirkulær massehåndtering. 

Relevante lenker