Klimasats-prosjekt

Pilotprosjekt utslippsfri byggeplass

Prosjektnavn: Pilotprosjekt utslippsfri byggeplass
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 1 725 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Kristiansand kommune skal bygge en ny barnehage, og vil at prosjektet skal være pilot for utslippsfri byggeplass. Pilotprosjektet vil legge grunnlaget for at kommunen skal stille krav om utslippsfri byggeplass i fremtidige prosjekter.

Relevante lenker