Klimasats-prosjekt

Pilotprosjekt utslippsfri byggeplass

Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 1 725 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Mai 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune skal bygge en ny barnehage, og vil at prosjektet skal være pilot for utslippsfri byggeplass. Pilotprosjektet vil legge grunnlaget for at kommunen skal stille krav om utslippsfri byggeplass i fremtidige prosjekter.

Relevante lenker