Klimasats-prosjekt

Pilotprosjekt utslippsfri byggeplass

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 1 725 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune ønsker utslippsfri byggeplass. I 2024 vil kommunen bygge ROP-boliger (rus og psykiatri) med utslippsfri byggeplass. Pilotprosjektet vil legge grunnlaget for at kommunen skal stille krav om utslippsfri byggeplass i fremtidige prosjekter.

Kommunen fikk opprinnelig støtte til utslippsfri byggeplass i en barnehageutbygging. På grunn av endrede behov er barnehageprosjektet stanset. Kommunen får derfor benytte støtten til utslippsfri byggeplass i et annet kommunalt byggeprosjekt.

Relevante lenker