Klimasats-prosjekt

Prosjekt Matsvinn i skole, barnehage og helse

Prosjektnavn: Prosjekt Matsvinn i skole, barnehage og helse
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: FÆRDER KOMMUNE
Tilskudd: 280 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Mat

Færder kommune har kartlagt og gjennomført tiltak for å redusere matsvinn ved helseinstitusjoner.

God klimaeffekt ved å redusere matsvinn

Kommunen har redusert matsvinnet med rundt 20 prosent ved to helseinstitusjoner. Det tilsvarer et utslippskutt på 7,4 tonn CO2-ekvivalenter hvert år. 

Relevante lenker