Klimasats-prosjekt

Prosjekt Matsvinn i skole, barnehage og helse

Fylke: Vestfold
Søker: FÆRDER KOMMUNE
Tilskudd: 280 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Færder kommune har kartlagt og gjennomført tiltak for å redusere matsvinn ved helseinstitusjoner.

God klimaeffekt ved å redusere matsvinn

Kommunen har redusert matsvinnet med rundt 20 prosent ved to helseinstitusjoner. Det tilsvarer et utslippskutt på 7,4 tonn CO2-ekvivalenter hvert år. 

Relevante lenker