Klimasats-prosjekt

Prosjektering av ferjetiltak

Prosjektnavn: Prosjektering av ferjetiltak
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Anskaffelser, Sjøtransport, Transportplanlegging

Flere fergestrekninger i Trøndelag fylkeskommune skal ut på anbud i 2022, og fylkeskommunen vil prosjektere nye utslippsfrie ferger. 

Relevante lenker