Klimasats-prosjekt

Prosjektering av ferjetiltak

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Des 2022
Type tiltak: Anskaffelser, Sjøtransport, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Flere fergestrekninger i Trøndelag fylkeskommune skal ut på anbud i 2022, og fylkeskommunen vil prosjektere nye utslippsfrie ferger. 

Relevante lenker