Klimasats-prosjekt

Prøv en elbåt

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Des 2022
Type tiltak: Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Arendal kommune har leid ut to el-sjarker til befolkningen sommeren 2022. Hensikten med prosjektet har vært å introdusere det elektriske og lydløse båtlivet for folk flest. Omtrent 300 personer har testet båtene. Brukerne fordeler seg på ca. 50 prosent familie, 30 prosent bedrifter og 20 prosent vennegjenger.

Båtene har ligget sentralt i Arendal, og har fått mye oppmerksomhet både ved brygga og når de har vært i bruk. Prosjektet, sammen med de andre elbåt‐tiltakene i Arendal, har gjort befolkningen mer kjent med fremtidens båtliv.

Prøv en elbåt-tiltaket i seg selv gir liten klimagassreduksjon. Tiltaket påvirker direkte utslipp fra fritidsbåter i Arendal og omegn ved å fremme utslippsfrie fritidsbåter. I "Ladeplan for elbåter i Arendal" har kommunen beregnet klimagassreduksjonen i CO2-ekvivalenter per år sammenlignet med i dag. Kommunen har lagt til grunn at det er 700 000 elbåter i Norge i 2030, og at 2,3 prosent av båtene er i Arendal.

Kommunen har laget tre scenarier for utslippskutt:

  • Pessimistisk: 2,3 prosent av fritidsbåtene er elektriske: 181 tonn CO2‐ekvivalenter
  • Optimistisk: 5 prosent av fritidsbåtene er elektriske: 6035 tonn CO2‐ekvivalenter
  • Sannsynlig: 4 prosent av fritidsbåtene er elektriske: 1133 tonn CO2‐ekvivalenter

Kommunen gjennomfører flere elbåt-tiltak

Kommunen har kartlagt barrierer for overgang til elbåter, og har laget ladeplan for fritidsbåter. Det er et mål å etablere flere normalladere i de mange båthavnene i Arendal. Elbåtfestivalen LYDLØS planlegges avholdt i flere år fremover. Arendal kommune ønsker at utleie av elbåter etableres i Arendal. Tiltakene får oppmerksomhet lokalt, regionalt og nasjonalt, og bidrar til omstilling fra fossile fritidsbåter til elbåter.

Prøv en elbåt-prosjektet bygger på et annet vellykket tiltak, der innbyggerne fikk prøve en elsykkel, noe som førte til at flere kjøpte seg elsykkel

Relevante lenker