Klimasats-prosjekt

Rådgjevar for klimavennlege innkjøp

Prosjektnavn: Rådgjevar for klimavennlege innkjøp
Fylke: Vestland (N)
Søker: KINN KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Anskaffelser

Kinn kommune er vertskommune for innkjøpssamarbeidet i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn (INSS), som består av 15 kommuner. For å øke kompetansen hos kommunene, og andelen klimavennlige anskaffelser, samarbeidet lyst ut en toårig prosjektstilling for temaet.

Den nye ressursen er i gang med å utarbeide miljøbank som verktøykasse for innkjøpsrådgiverne i samarbeidet. Kommunene har allerede stilt krav til utslippsvennlig transport ved dagsenter, krav til robusthet og vedlikehold av møbler og inventar.

Relevante lenker