Klimasats-prosjekt

Rådgjevar for klimavennlege innkjøp

Fylke: Vestland
Søker: KINN KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Nov 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kinn kommune er vertskommune for innkjøpssamarbeidet i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn (INSS), som består av 15 kommuner. For å øke kompetansen hos kommunene, og andelen klimavennlige anskaffelser, har samarbeidet hatt en toårig prosjektstilling for temaet.

Personen har bidratt til både Innkjøpssamarbeidet i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn (INSS) og Kinn kommune har tatt klimahensyn i diverse rammeavtaler/anskaffelser, blant annet:

 • Møbler og inventar
 • Kontorrekvisita
 • Renholdartikler og tørk
 • Transport dagsenter
 • Ny kunstgressbane
 • Næringsmidler til storhushusholdning 
 • Læremidler
 • Senger, madrasser, personheiser
 • Medisinske forbruksvarer
 • Matvarer til mindre virksomheter

Kommunen har vært bidragsyter og medarrangør for 2 dagers anskaffelsessamling på klima og miljø for Innkjøpssamarbeidet.

Prosjektet har tilført nyttig kunnskap og engasjement innen klima og miljø i anskaffelser som kommunen og INSS tar med seg videre. Av resultater kan blant annet følgende nevnes: 

 • Utarbeidelse av krav/kriterier i konkurranser som vil bli benyttet i fremtidige prosesser
 • Mer treffsikre/bedre miljøkrav i konkurranser som er gjennomført
 • Få miljø i anskaffelser på agendaen/prioritert i alle prosesser
 • Etablering av klima og miljø‐gruppe i INSS
 • Maler/rutiner har blitt oppdatert/forbedret med miljøkrav slik at dette nå er institusjonalisert i system og rutiner
 • Redusert matsvinn
Relevante lenker