Klimasats-prosjekt

Rammeavtale busstransport til Drammen kommune

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Feb 2024
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:

Drammen kommune skal etterspørre elektriske busser i rammeavtaler for skole- og barnehagetransport.

Anskaffelsen er delt i 2 delkontrakter/delkonkurranser:

  • Bussturer innenfor kommunens grense
  • Bussturer utenfor kommunens grense

Konkurransen ble lyst ut med frist på slutten av 2022.

Relevante lenker