Klimasats-prosjekt

Rammeavtale busstransport til Drammen kommune

Prosjektnavn: Rammeavtale busstransport til Drammen kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport

Drammen kommune skal etterspørre elektriske busser i rammeavtaler for skole- og barnehagetransport.

Anskaffelsen er delt i 2 delkontrakter/delkonkurranser:

  • Bussturer innenfor kommunens grense
  • Bussturer utenfor kommunens grense

Konkurransen ble lyst ut med frist på slutten av 2022.

Relevante lenker