Klimasats-prosjekt

Reduksjon av klimautslipp ved VA-anlegg

Fylke: Rogaland
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Apr 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Sandnes kommune skal kartlegge potenisal og tiltak for å kutte klimagassutslippene ved vann- og avløpsanleggene.

Relevante lenker