Klimasats-prosjekt

Reduksjon av klimautslipp ved VA-anlegg

Prosjektnavn: Reduksjon av klimautslipp ved VA-anlegg
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Sandnes kommune skal kartlegge potenisal og tiltak for å kutte klimagassutslippene ved vann- og avløpsanleggene.

Relevante lenker