Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn i Voss herad

Prosjektnavn: Reduksjon av matsvinn i Voss herad
Fylke: Vestland (N)
Søker: VOSS HERAD
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Mat

Voss herad skal kartlegge matsvinn og tiltak for klimavennlige menyer i helsesektoren.

Relevante lenker