Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn i Voss herad

Fylke: Vestland
Søker: VOSS HERAD
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Des 2022
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Voss herad har kartlagt matsvinn og gjennomført tiltak for å redusere svinnet på tre kommunale helseinstitusjoner. 

Kommunen har fått på plass bedre rutiner på kjøkkenet og sett på rutiner for innkjøp og varebestilling. Prosjektet har resultert i 20 prosent matsvinn som tilsvarer nesten tre tonn matsvinn og 5,6 tonn CO2-ekvivalenter per år.

Relevante lenker