Klimasats-prosjekt

Redusert klimaavtrykk av et nytt helsebygg

Fylke: Trøndelag
Søker: ØRLAND KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ørland kommune har utredet klimavennlige løsninger ved bygging av et nytt helsebygg. Kommunen har sett på muligheten for å gjenbruke dagens bygningsmasse, bruke klimavennlige materialer og redusere energi- og arealbruken.

Relevante lenker