Klimasats-prosjekt

Redusert klimaavtrykk av et nytt helsebygg

Prosjektnavn: Redusert klimaavtrykk av et nytt helsebygg
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: ØRLAND KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Ørland kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved bygging av et nytt helsebygg. Kommunen skal se på muligheten for å gjenbruke dagens bygningsmasse, bruke klimavennlige materialer og redusere energi- og arealbruken.

Relevante lenker