Klimasats-prosjekt

Region Ålesund

Prosjektnavn: Region Ålesund
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2019 og består av kommunene Ålesund, Sula og Giske og Møre og Romsdal fylkeskommune. Deltakerne har som mål å samordne klimavennlig areal- og transportpolitikk i regionen.

Plan for areal, klima og transport

I 2021 har nettverket laget en plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen. Hele planen, med vedlegg, kan lastes ned under. Samarbeidet gjennom nettverket har vært i arbeidet med å lage planen, og nettverket har blitt en arena for klimaarbeidet i regionen.