Klimasats-prosjekt

Region Ålesund

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble etablert i 2019 og består av kommunene Ålesund, Sula og Giske og Møre og Romsdal fylkeskommune. Deltakerne har som mål å samordne klimavennlig areal- og transportpolitikk i regionen.

Plan for areal, klima og transport

I 2021 har nettverket laget en plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen. Hele planen, med vedlegg, kan lastes ned under. Samarbeidet gjennom nettverket har vært i arbeidet med å lage planen, og nettverket har blitt en arena for klimaarbeidet i regionen.