Klimasats-prosjekt

ReiseKutt

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Sep 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Sammen med Viken skal Trøndelag fylkeskommune gjennomføre prosjektet "ReiseKutt" som skal gjøre det mer attraktivt å unngå reiser i arbeidsdagen.

Relevante lenker