Klimasats-prosjekt

ReiseKutt

Prosjektnavn: ReiseKutt
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging, Reisevaner

Sammen med Viken skal Trøndelag fylkeskommune gjennomføre prosjektet "ReiseKutt" som skal gjøre det mer attraktivt å unngå reiser i arbeidsdagen.

Relevante lenker