Klimasats-prosjekt

Resirkulering av lokstall til klatrehall

Fylke: Telemark
Søker: NISSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Des 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nissedal kommune skal rehabilitere og bygge om en gammel lokstall til en klatrehall, og har utredet klimavennlige materialer og energiløsninger.

Ved utbygging av klatrehall i lokstallen, ønsker en å benytte eksisterende bygningsmasse framfor å bygge nytt. 

Plan for energireduksjon

Arbeidet med planen har tatt lengre tid enn forventet. Det har ifølge kommunen tatt tid å skaffe finansiering til prosjektet, men det er satt en tidsfrist til juni 2024 på å skaffe finansiering, og starte realisering av prosjektet.

Kommunen skriver at det kan forventes at strømbruken vil bli lavere generelt, for et idrettsbygg kontra f.eks. et kontorbygg. Enova anslår at en kan ta utgangspunkt i en 5 prosent reduksjon i strømforbruk per grad og redusert temperatur. Fra 23 til 15 grader vil det være en reduksjon på 40 prosent. Ved å isolere godt og benytte resirkulering av varme, fra luft, vann eller kloakk, kan en redusere strømforbruket med over 50 prosent.

Forventede resultater og tiltak

Med forutsetningene beskrevet over vil teoretisk beregnet levert energi til bygningen i form av elektrisitet være på 112 238 kWh. Dersom det installeres en varmepumpe med virkningsgrad 2,5 med dekningsgrad på 90 prosent av romoppvarming, tappevann og ventilasjonsvarme vil teoretisk beregnet levert energi til bygningen i form av elektrisitet være på 54 163 kWh, en reduksjon på omtrent 58 000 kWh årlig.

Til sammenligning, om alle isolasjonstykkelser i bygget økes med 50 mm vil teoretisk beregnet levert energi til bygningen i form av elektrisitet være på 95 640 kWh. Kombineres disse to tiltakene vil teoretisk beregnet levert energi til bygningen i form av elektrisitet være på 47 222 kWh. For videre optimalisering kreves det et større arbeid som må bestilles hos et rådgivende ingeniørfirma.

Det er gjort simulerte målinger for energibehov for oppvarming og det er gjort vurderinger med tanke på materialvalg knyttet til isolasjon for å hindre varmetap. 

Relevante lenker