Klimasats-prosjekt

Samferdselsanalyse

Fylke: Vestland
Søker: STAD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Feb 2022
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Transport er kilden til mye av klimagassutslippene i Stad kommune. Kommunen har analysert og sett på ulike aspekter innen transport og mobilitet i sammenheng.

Flere mulig tiltak

Analysen skal bidra til å identifisere mulige grep innenfor samferdselssektoren for å redusere utslippene. Kommunen så på fire sentrale tema i analysen: 

  • areal‐ og transportutvikling
  • mobiletet og kollektiv transport 
  • det kommunale vegnettet
  • trafikksikkerhet 
Relevante lenker