Klimasats-prosjekt

Samferdselsanalyse

Prosjektnavn: Samferdselsanalyse
Fylke: Vestland (N)
Søker: STAD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Transportplanlegging

Transport er kilden til mye av klimagassutslippene i Stad kommune. Kommunen har analysert og sett på ulike aspekter innen transport og mobilitet i sammenheng.

Flere mulig tiltak

Analysen skal bidra til å identifisere mulige grep innenfor samferdselssektoren for å redusere utslippene. Kommunen så på fire sentrale tema i analysen: 

  • areal‐ og transportutvikling
  • mobiletet og kollektiv transport 
  • det kommunale vegnettet
  • trafikksikkerhet 
Relevante lenker