Klimasats-prosjekt

Sikteverk i anleggsprosjekter – miljøgevinst?

Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Okt 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Massetransport er en stor kilde til klimagassutslipp. I fem større vei- og VA-prosjekter skal Lørenskog kommune undersøke om det er mest klimavennlig å enten:

  1. kjøre masser frem og tilbake mellom anleggsplass og et lokalt sikteverk, eller
  2. kjøre bort gamle masser og hente inn nye masser.
Relevante lenker