Klimasats-prosjekt

Sikteverk i anleggsprosjekter – miljøgevinst?

Prosjektnavn: Sikteverk i anleggsprosjekter – miljøgevinst?
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Massetransport er en stor kilde til klimagassutslipp. I fem større vei- og VA-prosjekter skal Lørenskog kommune undersøke om det er mest klimavennlig å enten:

  1. kjøre masser frem og tilbake mellom anleggsplass og et lokalt sikteverk, eller
  2. kjøre bort gamle masser og hente inn nye masser.
Relevante lenker