Klimasats-prosjekt

Sirkulær møbelflyt

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Jun 2023
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bergen kommune har i samarbeid med Vestland fylkeskommune og Universitet i Bergen, gjennomført et forprosjekt om gjenbruk av møbler.

Trenger interne rutiner for å samarbeide med andre

Ifølge kommunen har forprosjektet vist at det er et stort behov for bedre oversikt og rutiner innad i de tre organisasjonene, før det er hensiktsmessig med et samarbeid på tvers.

Før et eventuelt videre samarbeid, er det et særlig behov for å klargjøre de juridiske forutsetningene for større kjøp av brukte møbler.

Viktig med åpne digitale plattformer

De tre aktørene vil opprettholde kontakten for å kunne gjennomføre mindre kjøp og salg av møbler på tvers, og for å sikre videre erfaringsutveksling. På sikt vil det kunne bli aktuelt med et tettere samarbeid.

Ifølge kommunen har forprosjektet synliggjort viktigheten av åpne digitale plattformer for å kunne utveksle data på tvers av organisasjonene.

Relevante lenker