Klimasats-prosjekt

Sirkulær møbelflyt

Prosjektnavn: Sirkulær møbelflyt
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Sirkulær økonomi

Bergen kommune skal kartlegge muligheter og hindringer for gjenbruk av møbler innad i kommunen, fylkeskommunen og Universitet i Bergen.

Relevante lenker