Klimasats-prosjekt

Sirkulær og bærekraftig næringsutvikling

Prosjektnavn: Sirkulær og bærekraftig næringsutvikling
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Energi, Forprosjekt

Hamar kommune skal etablere en næringspark, og vil se på muligheten for klimavennlige og sirkulære energiløsninger. Kommunen ønsker å bruke sin rolle som samfunnsutvikler aktivt for å styrke hensynet til klima i planleggingen.

Mulighetsstudie om grønn næringsutvikling

Hamar kommune har gjort en mulighetsstudie om sirkulær og bærekraftig næringsutvikling på Heggvin næringspark. Hele studien kan lastes ned under.

Ved eventuell etablering av kraftkrevende industri, skal det legges til rette for energiutveksling mellom industriaktører og annen bærekraftig næringsutvikling. 

Utnyttelse av spillvarme

Kommunen har sett på konsepter for å utnytte spillvarmen fra to typer industrier, en med lavtemperatur spillvarme og en med høytemperatur spillvarme. Kommunen har også sett på potensialet for sirkulære strømmer for andre typer restprodukter mellom næringer.

Krever smart teknologibruk

Det kreves smart teknologibruk for at kommunen skal kunne optimalisere utnyttelsen av restprodukter og få til et samspill mellom etablerte næringer. Kommunen kan få dette til ved å sette seg inn i muligheter og tilrettelegge for god praksis hos etablerte næringer.

Relevante lenker