Klimasats-prosjekt

Sirkulær og bærekraftig næringsutvikling

Prosjektnavn: Sirkulær og bærekraftig næringsutvikling
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Energi, Forprosjekt

Hamar kommune skal etablere en næringspark, og vil se på muligheten for klimavennlige og sirkulære energiløsninger.

Relevante lenker