Klimasats-prosjekt

Sirkulær økonomi i Tromsø kommune

Prosjektnavn: Sirkulær økonomi i Tromsø kommune
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Sirkulær økonomi

Tromsø kommune ønsker å lære opp innbyggerne i sirkulær økonomi ved å etablere fire sentre i og rundt byen. I tillegg til å holde arrangementer og drive med informasjonsarbeid, skal sentrene tilby reparasjon, utleie, bytte og salg.