Klimasats-prosjekt

Sirkulær økonomi i Tromsø kommune

Fylke: Troms
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Holdning og undervisning, Sykkel, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tromsø kommune ønsker å lære opp innbyggerne i sirkulær økonomi. I tillegg til å holde arrangementer og drive med informasjonsarbeid, har kommunen opprettet et verksted som tilbyr reparasjon, utleie, bytte og salg.

Kroken Folkeverksted åpnet sommeren 2022. På verkstedet er det tilgang til verktøy og maskiner for å reparere, redesigne og forbedre klær, elektronikk, sykkel og andre gjenstander.

Positivt samarbeid mellom aktører

Framtiden i våre hender (FiVH) var engasjert av Tromsø kommune som prosjektleder. Både Tromsø kommune og FiVH har bidratt med egeninnsats. Boligbyggelaget Bonord har bidratt med gratis utlån av lokale til reparasjonsverkstedet.

Spredningspotensial til andre steder i Norge

Framtiden i våre hender har tatt initiativ til å ta Folkeverksted-konseptet til en nasjonal satsing. De har søkt om midler fra DNB sparebankstiftelsen til å etablere og drifte folkeverksteder på fem ulike steder i Norge.

Videre drift krever finansiering

Det krever tid og stå-på-vilje å etablere et nytt konsepet. Ifølge kommunen er det nå etablert et godt grunnlag for videre drift, men det er vanskelig uten en lønnet koordinator. Finansiering blir derfor viktig for videre drift av folkeverkstedet.