Klimasats-prosjekt

Sirkulære klimatiltak – Rokke Miljøpark

Prosjektnavn: Sirkulære klimatiltak – Rokke Miljøpark
Fylke: Viken (N)
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi

Halden kommune skal utrede muligheten for ombruk av husholdningsavfall, og andre klimatiltak, ved gjenvinningsstasjonen Rokke.

Relevante lenker