Klimasats-prosjekt

Sirkulære klimatiltak – Rokke Miljøpark

Fylke: Østfold
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Mar 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Halden kommune har kartlagt ulike temaområder for å øke ombruk og for å redusere klimagassutslipp på andre måter ved gjenvinningsstasjonen Rokke. Arbeidet har resultert i fire rapporter: 

  • Samarbeidsmodeller for økt ombruk
  • Gode logistikkløsninger og tilgjengelighet for gjenvinningsstasjonen
  • Pedagogisk opplegg om behandling og muligheter for avfall inkludert et brettspill 
  • Fornybar energi med særlig fokus på solcellemuligheter på anlegget for å legge til rette for fremtidig oppgradering av maskinparken til elektriske maskiner.

Du finner lenke til alle rapportene nederst på siden. 

Relevante lenker