Klimasats-prosjekt

Sirkulærøkonomi i Lister

Prosjektnavn: Sirkulærøkonomi i Lister
Fylke: Agder (N)
Søker: LYNGDAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2017 og består av kommunene Sirdal, Hægebostad, Lyngdal, Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal. Det er et faglig nettverk om sirkulær økonomi og industriell symbiose.

Nyttig med studietur

I 2021 har nettverket hatt månedlige samlinger, og vært på studietur til Fredrikstad og Halden. Nettverket trekker frem at studieturen var utrolig lærerik, da de fikk se hvordan Fredrikstad kommune jobber med sirkulær økonomi og hvordan de kobler det opp mot klimaplanen.