Klimasats-prosjekt

Sirkulær og bærekraftig gjenbruk av kontormøbler

Prosjektnavn: Sirkulær og bærekraftig gjenbruk av kontormøbler
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 288 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Sirkulær økonomi

Administrasjonen i Trondheim kommune skal flytte til nye lokaler, og gjenbruk av kontormøbler vil være viktig. Kommunen skal kartlegge eksisterende møbler, vurdere tilstanden og legge de i en database.

Kommunen skal også lage rutiner for videre arbeid med gjenbruksprosjekter. Foreløpige beregninger viser at kommunen kan kutte klimagassutslippet med rundt 264 tonn ved å gjenbruke møblene.