Klimasats-prosjekt

Sirkulær og bærekraftig gjenbruk av kontormøbler

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 288 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Feb 2024
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Administrasjonen i Trondheim kommune skulle flytte til nye lokaler, hvor gjenbruk av kontormøbler var viktig. Kommunen ønsket å kartlegge eksisterende møbler, vurdere tilstanden og legge de i en database.

Kommunen skulle også lage rutiner for videre arbeid med gjenbruksprosjekter. Foreløpige beregninger viste at kommunen kunne kutte klimagassutslippet med rundt 264 tonn ved å gjenbruke møblene.

Prosjektet ble dessverre avlyst.