Klimasats-prosjekt

Situasjonsanalyse bylogistikk

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Des 2022
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har laget en situasjonsanalyse for bylogistikk som skal inngå i en helheltig bylogistikkplan. Kommunen har sett på omfang, egenskaper, utfordringer og muligheter.

Kartlagt varestrømmene

Kommunen har kartlagt varestrømmene til Midtbyen med tre metoder. De har brukt

  • data fra tre store samlastere
  • kartlegging av leveranser utenfor tre kjøpesenter og et hotell
  • erfaringsdata fra tidligere studier.

Kommunen har i tillegg tatt med data om massetransport i Trondheim, og beskrevet avfallshåndtering og håndverkertjenester.

ByHub og nullutslippsone

På bakgrunn av kartleggingen, har kommunen utredet ulike konsepter for samlasting i en bynær hub. En såkalt tredelt ByHub som inkluderer samlasting av varer, masser og utstyr for håndverkere.

Utredningen ble gjort parallelt med utredning av lav‐ og nullutslippsoner, og de foreslått konseptene henger sammen med en eventuell sone. 

Relevante lenker