Klimasats-prosjekt

Situasjonsanalyse bylogistikk

Prosjektnavn: Situasjonsanalyse bylogistikk
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Transportplanlegging

Trondheim kommune skal lage en situasjonsanalyse for bylogistikk som skal inngå i en helheltig bylogistikkplan. Kommunen skal se på omfang, egenskaper, utfordringer og muligheter.

Relevante lenker