Klimasats-prosjekt

Skifte ut fossile maskinar i vidaregåande skule

Prosjektnavn: Skifte ut fossile maskinar i vidaregåande skule
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 228 388
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Vestland fylkeskommune har kjøpt inn fire elektriske motorsager til bruk i undervisning ved videregående skoler. Fylkeskommunen skulle egentlig kjøpe flere andre maskiner også, men dette ble ikke realisert.

Klimavennlige og stillegående motorsager

Skolene melder om at motorsagene fungerer bra i undervisningen, og at i tillegg til mindre utslipp er det mindre støy sammenliknet med fossile motorsager.

Relevante lenker