Klimasats-prosjekt

Skifte ut fossile maskinar i vidaregåande skule

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 228 388
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Sep 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestland fylkeskommune har kjøpt inn fire elektriske motorsager til bruk i undervisning ved videregående skoler. Fylkeskommunen skulle egentlig kjøpe flere andre maskiner også, men dette ble ikke realisert.

Klimavennlige og stillegående motorsager

Skolene melder om at motorsagene fungerer bra i undervisningen, og at i tillegg til mindre utslipp er det mindre støy sammenliknet med fossile motorsager.

Relevante lenker