Klimasats-prosjekt

Skifte ut fossile maskinar i vidaregåande skule

Prosjektnavn: Skifte ut fossile maskinar i vidaregåande skule
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 228 388
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Vestland fylkeskommune skal kjøpe inn elektriske maskiner til bruk i undervisning og drift av fire videregående skoler.

Relevante lenker