Klimasats-prosjekt

Skoler nord i Rælingen mot 2060

Fylke: Viken (N)
Søker: RÆLINGEN KOMMUNE
Tilskudd: 290 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Rælingen kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved oppgradering av fire skoler nord i Rælingen.

Kommunen ønsker klimanøytrale bygg, og minst mulig nybygg. De skal se på tiltak for å redusere utslipp både under bygging og drift, for eksempel:

  • redusert arealbruk
  • klimavennlige energiløsninger
  • gjenbruk av bygg og utstyr/inventar
Relevante lenker