Klimasats-prosjekt

Skur 38 – gjenbruk av byggematerialer

Fylke: Oslo
Søker: OSLO HAVN KF
Tilskudd: 1 454 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune, ved Oslo Havn, har rehabilitert Skur 38 med gjenbrukte byggematerialer. Skur 38 er Oslo Havns hovedkontor, og et verneverdig bygg.

Reduserte CO2-utslipp i et særegent bygg 

Gjenbruk av byggematerialer har redusert klimagassutslippene fra rehabiliteringen med 171 tonn CO2-ekvivalenter, og gitt bygget en særegen estetikk. 

Prosjektet har bidratt til økt kunnskap om gjenbruk, og viser at det er mulig å gjenbruke mange bygningselementer som tidligere har blitt kassert. 

Samspill som suksesskriterium

Prosjektet ble gjennomført som en samspillsentreprise med flere workshops. Kommunen trekker frem at samspillet var et suksesskriterium for å håndtere et så innovativt prosjekt.

Tidkrevende, men lærerikt

Prosjektet har vært tidkrevende fordi kommunen har måtte lære mye underveis. 

Kommunen brukte gjenbruksdatabasen Loopfront, og kartla først hva som kunne gjenbrukes av materialer, både fra Skur 38 og fra andre prosjekter. Enkelte bygningsdeler kunne ikke brukes som planlagt, mens andre elementer ble tatt i bruk takket være nye ideer. 

Prosjektet har gitt nyttig læring for andre prosjekter, og for utviklingen av markedsaktører innen sirkulærøkonomi.

Et godt eksempel på gjenbruk

Miljødirektoratet hadde webinar om gjenbruk av byggematerialer i mai 2022 hvor Skur 38 var et av eksemplene, se lenke under. Skur 38 er også et FutureBuilt-prosjekt. For å formidle prosessen og resultater, har bygget fått et besøkssenter.

Kommunen har også fått Klimasats-støtte til å ha en utslippsfri anleggsplass under rehabiliteringen (se lenke under). 

Relevante lenker