Klimasats-prosjekt

Skur 38 – utslippsfri byggeplass del 2

Fylke: Oslo
Søker: OSLO HAVN KF
Tilskudd: 308 388
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Okt 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune, ved Oslo Havn, har rehabilitert Skur 38 med en utslippsfri byggeplass.

Kostnadene med endring av maskinpark ble mer kostbart enn opprinnelig estimert, og kommunen fikk derfor tilleggsstøtte. Se nærmere informasjon om hele prosjektet i lenken under.

Relevante lenker