Klimasats-prosjekt

Skur 38 – utslippsfri byggeplass

Prosjektnavn: Skur 38 – utslippsfri byggeplass
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO HAVN KF
Tilskudd: 1 082 250
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy

Oslo kommune, ved Oslo Havn KF, skal rehabilitere Skur 38, og vil ha en utslippsfri byggeplass. Prosjektet har også fått støtte til å gjenbruke byggematerialer (se lenke under).

Relevante lenker