Klimasats-prosjekt

Skur 38 – utslippsfri byggeplass

Fylke: Oslo
Søker: OSLO HAVN KF
Tilskudd: 1 082 250
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune, ved Oslo Havn, har rehabilitert Skur 38 med en utslippsfri byggeplass.

Bedre for klima og for arbeidsmiljø

Prosjektet har redusert klimagassutslippene med 36 tonn CO2-ekvivalenter ved å etablere ladestasjoner og skifte ut dieseldreven gravemaskin og hjullaster med elektriske maskiner.

De elektriske maskinene ga også bedre arbeidsmiljø med mindre eksos og støy, både for arbeiderne på byggeplassen og for naboene.

God planlegging er nødvendig

Prosjekter som dette bidrar til økt kunnskap om utslippsfrie byggeplasser i bransjen. Flere får nyttig erfaring om planlegging og gjennomføring, og håndtering av nye maskiner. 

Kommunen trekker frem at tilgang på strøm, effektbehov og infrastruktur bør avklares tidligst mulig. I prosjektet var det nødvendig å planlegge godt med hensyn til strømbehov, batterikapasitet og ladetider. Det ble valgt en maskin som kunne gå på både batteri og kabeltilknytning, slik at det ga en mer fleksibel drift.

Stilte ikke krav om utslippsfri byggeplass

Kommunen stilte ikke krav om utslippsfri byggeplass ved anskaffelsen, på grunn av frykt for begrensning av tilbydere og høy prising. Det ble opprinnelig kontraktsfestet med entreprenør at prinsipper om fossilfri byggeplass skulle følges. Etter tilsagn om støttemidler, besluttet kommunen å gjennomføre utslippsfri byggeplass.

I ettertid synes kommunen at en bedre løsning ville vært å legge inn utslippsfri byggeplass som opsjon i tilbudet, og premiere dette ytterligere i tildelingskriteriene.

Dyrere enn antatt

Kostnadene med endring av maskinpark ble mer kostbart enn opprinnelig estimert, og kommunen fikk derfor tilleggsstøtte. Kommunen har også fått støtte til å gjenbruke byggematerialer, se lenker under.

Det skyldtes blant annet tilgjengelighet i markedet og større leiekostnader på grunn av kortere avskrivningstid, kortere driftstid og økte strømutgifter. Bruken av elektriske småmaskiner og minigravere er derimot allerede godt etablert i bransjen, og ga ikke særlige merkostnader.

Relevante lenker