Klimasats-prosjekt

Søknad om 10 ladepunkt til kommunale tenestebilar

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: FJORD KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Sep 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Fjord kommune har etablert elleve ladepunkter til kommunale tjenestebiler, tre flere enn planlagt. Innen utgangen av 2023 skal kommunen bytte ut minst åtte fossile biler med elektriske.

Relevante lenker