Klimasats-prosjekt

Søknad om 10 ladepunkt til kommunale tenestebilar

Prosjektnavn: Søknad om 10 ladepunkt til kommunale tenestebilar
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: FJORD KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Fjord kommune skal etablere minst åtte ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Innen utgangen av 2023 skal kommunen bytte ut minst åtte fossile biler med elektriske.

Relevante lenker