Klimasats-prosjekt

Sophies Minde

Prosjektnavn: Sophies Minde
Fylke: Oslo (N)
Søker: OMSORGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 2 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy

Oslo kommune skal totalrehabilitere Sophies Minde, og ønsker en utslippsfri byggeplass.

Relevante lenker