Klimasats-prosjekt

Sophies Minde

Fylke: Oslo
Søker: OMSORGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 2 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2025
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune skal totalrehabilitere Sophies Minde, og ønsker en utslippsfri byggeplass. Prosjektet er utsatt og ikke startet høsten 2022.

Relevante lenker