Klimasats-prosjekt

Sophies Minde

Fylke: Oslo
Søker: OMSORGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 2 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2025
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune har startet et arbeid for å totalrehabilitere Sophies Minde, og ønsker en utslippsfri byggeplass. Det er gjennomført en del utvendige rivearbeider og asbestsanering. 

Kommunen opplever at det er dyrere med utslippsfri byggeplass da elektriske maskiner har lavere effektivitet på grunn av batterikapasitet og effekt. Det er viktig å ta tidlig kontakt med leverandører for å få de nødvendige elektriske maskinene siden det fortsatt er relativt få elektriske masiner i markedet. Tilstrekkelig nettkapasitet må sikres og byggherre må huske å etablere ladepunkter og rutiner for lading før oppstart av prosjektet.

Relevante lenker