Klimasats-prosjekt

Steinhandtering i tunnelprosjektering med SteinLCA

Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2023
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune skal teste ut et nytt verktøy for livssyklusanalyser av masser: SteinLCA.

Relevante lenker