Klimasats-prosjekt

Steinhandtering i tunnelprosjektering med SteinLCA

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2023
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestland fylkeskommune ønsket å teste ut et nytt verktøy for livssyklusanalyser av masser: SteinLCA. Fylkeskommunen fikk demonstrert SteinLCA-verktøyet og gjorde etterpå en vurdering om ikke å gå videre med verktøyet. Prosjektet er avsluttet.

Relevante lenker