Klimasats-prosjekt

Steinhandtering i tunnelprosjektering med SteinLCA

Prosjektnavn: Steinhandtering i tunnelprosjektering med SteinLCA
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt, Sirkulær økonomi

Vestland fylkeskommune skal teste ut et nytt verktøy for livssyklusanalyser av masser: SteinLCA.

Relevante lenker